Skip to main content

achievements-img

2016

Tejas Puraskar
Tilak Nagar Shikshan Prasarak Mandal, Dombivali.

2016

Late Shri K.N. Ramakrishnan
Smruti Puraskar
Appa Art Festival, Bangalore.

2016

Awarded Signature Status
The Portrait Society of America.

2016

Third Prize Winner
International Artist magazine’s
Challenge No. 92, Landscapes

img_2421

2014

Kala Ratna Award
Sahyadri Doordarshan, Mumbai

2012

Chitrakar Gaurav Puraskar
Chitrakar V.S.Kulkarni Pratishthan, Pune

2011

'Lalit Puraskar' – Ichalkaranji

2011

Kartrutva Sanman Puraskar -Tarun Bharat

2011

Alva's Varna Virasat Puraskar

2010

Maharashtra chi Shaan
(pride of Maharashtra),
Ma.Ta.Sanman Puraskar

2009

Ganapatrao Wadangekar Smriti Puraskar

2009

Honorable Mention Salon International

19

Ladakhi Woman
20 X 34 inches | oil on canvas

2007

Honorable Mention Salon International

16

Panchami
30 X 24 inches | oil on canvas

2006

Draper Grand Prize,
Portrait Society of America,
International Portrait competition

11

My wife
36 X 30 inches | oil on canvas

2006

International Artist Magazine

12

River Ganga
20 X 24 inches | acrylics on canvas

2006

Jury Top Fifty Ribbon award
Salon International

13

Amrita
30 X 24 inches | oil on paper

2006

Cash Award-26th International exhibition, San Diago Water Color Society

14

Waterfall
36 X 30 inches | water color on paper

2005

International Artist Magazine

10

Sea Scape 2
11.5 X 21.5 inches | acrylics on paper

2003

Pt. Satawlekar Pratishthan Puraskar

2001

Golwalkar Guruji Gaurav Puraskar

2000

Chandrakant Mandre Gaurav Puraskar, Kolhapur

1993

Kala Vishwa Mahavidyalaya, Sangli

9

Amrita
23 X 18 inches | oil pastel on paper

1992

Vijaya Fine Art Society, Gadag

17

Shilpa
27 X 20 inches | oil pastel on paper

1991

31st State Art Exhibition, Maharashtra

8

Arati
23 X 20 inches | oil pastel on paper

1990

Golden Jubilee Exhibition
Nasik Kala Niketan

15

My wife
25 X 18 inches | oil pastel on paper

1990

Art Society of India,Mumbai

7

Chani
23 X 18 inches | oil pastel on paper

1990

V. V. Oak Smruti Award,Pune

6

My wife reading
20 X 24 inches | oil on canvas

1988

V. V. Oak Smruti Award,Pune

5

Chani
12 X 10 inches | water colour on paper

1983

Bombay Art Society

4

Umakant Thomre
36 X 48 inches | oil on canvas

1982

Bombay Art Society GOLD MEDAL

3

My wife
48 X 36 inches | oil on canvas

1979

Art Society of India,Mumbai

1978

Bombay Art Society

2

Yes, I am sure of it!
42 X 36 inches | oil on canvas

1977

Usha Deshmukh Gold Medal
Sir J.J. School of Art, Mumbai

1977

Gold Medal
Annual Art Exhibition
Sir J.J. School of Art, Mumbai

1

Dream
30 X 24 inches | oil on canvas